Force majeure och krislägen

Inom juridiken finns ett begrepp som kallas för force majeure vilket är franska för övermakt. På svenska innebär det att något oförväntat eller oförutsägbart inträffat som påverkat en händelse eller ett skeende. I det här sammanhanget innebär det att din skidresa kan bli inställd på grund av olika anledningar. Nedan följer några tänkbara sådana som är värda att lägga på minnet för dig som vill åka på en skidresa.

Smittskyddsläge

Vid årsskiftet 2019/2020 spreds COVID-19 (Coronaviruset) i Asien. I skrivande stund (mars 2020) så är stora delar av Europa lamslaget, likaså Sverige och den svenska fjällen. Att åka på skidresa nu är för många otänkbart. Därför bör man innan man bokar en resa kontrollera om det finns någon känd smitta i det område man tänker åka till, liksom om UD (Utrikesdepartementet) avråder från resor till destinationen. Det handlar främst om att man inte ska bli smittad men också för att man ska kunna resa hem och att landet man befinner sig i inte stänger gränserna.

Att åka till den svenska fjällen under exempelvis Coronasmittan är tillåtet då inga gränser sätts inom landet. Dock tjänar det väldigt lite till då de flesta hotell och skidanläggningar självmant stänger ned sina verksamheter. Det är lika bra att stanna hemma vid ett sådant scenario.

Krig

Sverige är ett land som befinner sig i fred sedan andra världskriget, men omvärlden är instabil och man bör inte heller åka på skidresa varken utomlands eller inom Sverige om det finns något tecken på att Sverige skulle vara under väpnat angrepp.

Naturkatastrofer

Sverige är relativt förskonat från naturkatastrofer (tsunamis kan inte ske i fjällen ej heller vulkanutbrott). Dock kan jordbävningar och laviner ställa till det. Det här kan man normalt sett inte förutspå men man bör inte åka till en fjällort som nyligen råkat ut för det här.

Pengarna tillbaka

Pengarna kan inte alltid fås tillbaka, så läs noga kontraktet innan du bokar din fjällresa.